Tuesday, February 9, 2010

Lagi amalan terbaik 5s ..rujukan anda semakin bertambah.

Amalan 5s Dalam Laci

Amalan 5s untuk sambungan elektrikal.

Amalan 5S dalam Stor Pejabat.

Susunatur Stor - amalan 5s memudahkan kerja.

Sudut 5s - kreativiti membawa kesepakatan dan kerja berpasukan.

Petunjuk Suis - kaedah amalan 5s.

Susunatur Kabinet.
No comments:

Post a Comment